APIE PROJEKTĄ

Esame grupė medicinos studentų, Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) nariai.

2017-aisiais metais, kai žiniasklaidoje pradėjo sparčiai daugėti naujienų apie tautiečiųsumuštus ir net nužudytus vaikus, LiMSA nariai sugalvojo iniciatyvą, kurios esmė buvo mažinti šeimose smurtavimą prieš vaikus. Visus šiurpino prielaida, kad vaikai gali būti mušami, todėl greitai susirinko bendraminčių grupė, kuri parašė šį projektą. Laimei, projektą sutiko finansuoti Vilniaus miesto savivaldybė ir taip gimė „Leisk man būti vaiku“.

Mūsų misija – šviesti visuomenę vaikų auklėjimo tema, padėti tėvams auklėjimo, konfliktų sprendimo, streso valdymo klausimais. Svarbiausia yra keisti seniai nusistovėjusias nuostatas „pliaukštelėjimas per užpakalį – tai niekis“, „mane irgi lupo, ir pažiūrėk koks geras užaugau“, „niekas neužaugo be diržo“, „jeigu vaikas neklauso, duok jam beržinės košės“ ir kitos, kurios neva suteikia leidimą panaudoti smurto veiksmą prieš vaiką. Šios nuostatos nuodija šeimas ir visuomenę. Manome, kad jokios formos smurtas negali būti pateisinamas jokiais būdais.

Savo tikslo – užtikrinti vaikų saugumą šeimose – sieksime kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vaikų ligų gydytojais, vaikų psichiatrais ir psichologais, vykdydami šias veiklas:

  1. Specialistų paskaitos tėvams jų vaikų mokymo įstaigose. Paskaitų temos apims smurto ir jo rūšių atpažinimą, smurto žalą vaiko psichinei ir fizinei sveikatai, auklėjimo subtilybes, konfliktų su vaikais sprendimo būdus, streso valdymą.
  2. Savanorių studentų, per specialius mokymus įgijusių žinių, paskaitėlės ir interaktyvios veiklos vaikams darželiuose ir mokyklose, siekiant jauname amžiuje įskiepyti, kad smurtas yra neteisinga ir vaikas nėra dėl to kaltas.Įprasto pamokų formato atsisakymas, jaunimo pateikiama informacija (angl. peer education) ir organizacijose sukaupta patirtis (tarptautinės medicinos studentų asociacijų federacijos (angl. IFMSA), įgyta praktika panašiuose projektuose (psichoaktyvių medžiagų prevencija, psichinė sveikata, lytiškumo ugdymas) bei supratimas apie efektyvios prevencijos standartus) leidžia tikėtis gerų rezultatų.
  3. Atviros mamų diskusijos kavinėse, dalyvaujant psichologui, kurių metu mamos, taip pat ir tėčiai, galės viešai pasidalinti sunkiais momentais iš gyvenimo su jų vaikais, kaip sprendė konfliktines situacijas ir užduoti klausimus psichologui.

Projektas orientuotas į 4-6 metų vaikus bei 10-14 metų paauglius ir jų tėvus, nes remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015m. užfiksuoti 1669 smurto prieš vaikus atvejai. Lyginant su 2014 ir 2013 metais, smurto atvejų skaičius išaugo. 35,1 % nukentėjusiųjų patyrė fizinį smurtą, 58,7% psichologinį ir 6,1% patyrė seksualinį smurtą. Labiausiai nukentėjo 10 -14 metų vaikai (35%).  Akivaizdu, kad smurtas prieš vaikus – opi problema, reikalaujanti skubios intervencijos.

Ikimokyklinio amžiaus vaikus į projektą įtraukėme, nes jie mažesni, ir jeigu šeimoje patiria smurtą, galbūt mes dar pakeisime jų tėvų elgesį, ir vaikai greičiau bus išgelbėti. Geriau nutraukti smurtą anksčiau nei vėliau. Mažiesiems informaciją pateiksime žaidimo forma, jiems to net nesuprantant, ugdysime jų suvokimą, kad smurtas yra netinkamas.

Tikimės, kad projektas bus tęstinis ir jį vykdysime dar daug metų. Nes giliai visuomenės pasąmonėje įsišaknijusi problema nepanaikinama per metus, reikia ilgalaikio kryptingo švietimo ir smurto prevencijos.

Tikime, kad geriausia smurto prevencija – jo viešinimas ir tėvų švietimas auklėjimo klausimais. Smurto prieš vaikus prevencija taip pat turi apimti vaiko ir tėvų kompetencijų ugdymą tinkamai spręsti iškilusius sunkumus, visuomenės normų susijusių su smurtu keitimą, skatinimą vaikus ieškoti pagalbos, tyrinėjimus ir duomenų rinkimą, apdorojimą. Todėl į projektą įtraukiame specialistus, kurių pagalbą pasitelkdami, rengsime renginius vaikams ir tėvams.

Prie projekto jau sutikę prisidėti lektoriai: gyd. Rasa Pakanavičiūtė (LSMUL Kauno klinikos), gyd. Goda Traidaraitė (LSMUL Kauno klinikos), gyd. Elvyra Mažukaitienė (VUL „Santaros klinikos“), socialinė darbuotoja Andželika Balčiūnienė (LSMUL Kauno klinikos), psichologės Laura Milčienė ir Silvestra Markuckienė (VO „Gelbėkit vaikus“), psichologės Aušra Kurienė, Veronika Lakis-Mičienė, Asta Laureckienė ir Ieva Dulinskaitė (VšĮ Paramos vaikams centras).

Išmokime, kad negalime vaiko skriausti vien dėl to, kad jis neklauso, kažko nepadaro, maištauja, kad jis yra silpnesnis už mus. Tam mes ir esame suaugusieji, turintys daugiau patirties, labiau už juos išsilavinę, tai ir elkimės kaip suaugusieji, konfliktus spręsdami žodžiais, geru pavyzdžiu, pozityvumu. Smurtas vaiką tik žaloja, jis neatneša jokios naudos. Mylėkime vaikus, saugokime juos, puoselėkime jų svajones, pagirkime už smulkmenas, džiaukimės jų pasiekimais, paskatinkime siekti svajonių ir tikslų, sakykime jiems, kaip juos gerbiame, mylime ir kokie jie mums svarbūs – tai sveikas požiūris į vaiko auklėjimą.

Sekite mūsų naujienas šiame tinklapyje bei facebook puslapyje ir drąsiai rašykite mums visus kylančius klausimus, pageidavimus, idėjas ir pasiūlymus.

Iki susitikimų, skubame daryti pasaulį gražesnį!

Mūsų komanda

Olga Skirmantė Vasiljeva
Olga Skirmantė VasiljevaProjekto vadovė
LSMU 5 kurso medicinos studentė, LiMSA informacinės sklaidos komandos narė. „Tikiu, kad esu dalis organizacijos, kuri gali padaryti pasaulį gražesnį, todėl subūriau nuostabią komandą, leidusią mano idėjai virsti realiu projektu.“
Eglė Vaičiulytė
Eglė Vaičiulytė
LSMU 4 kurso medicinos studentė, buvusi LiMSA nacionalinė žmogaus teisių ir taikos komiteto koordinatorė. „Būkime pavyzdys mažiesiems ne kada nors vėliau, o jau šiandien. Ugdykime meilę, dovanokime prasmingą vaikystę ir leiskime jiems būti vaikais.“
Gabrielė Smilginė
Gabrielė Smilginė
LSMU 6 kurso medicinos studentė, būsima vaikų psichiatrė. „Draugai ir kolegos mane apibūdina kaip empatišką ir atsakingą asmenybę. Pati turiu dukrą ir auginu ją pozityvumo principu, todėl šio projekto misija man yra labai artima.“
0
TURIME LEKTORIŲ
0
TURIME SAVANORIŲ
0+
BESIŠYPSANČIŲ VAIKŲ

PROJEKTO PARTNERIAI